Blog #5: På udkig efter en CCR-partner?

Uanset om man står i spidsen for en virksomhed eller sin egen kulturelle gesjæft, må man fra tid til anden erkende noget ganske vigtigt: Man kan ikke klare alting selv, og man må derfor søge hjælp udefra.

Når man lader friske øjne kaste et kompetent blik på sine processer, idéer og strukturer, kan det slå gnister, som kan antænde helt nye og bedre idéer.

De allerstørste gnister har det med at opstå i en bestemt konstellation: I mødet mellem erhvervslivet og kulturen.

Når først overlappet mellem to ellers så væsensforskellige aktører er identificeret, står det nemlig med ét klart hvor stort potentialet i et partnerskab kan blive:

 • Selv om en erhvervsaktør per definition må sætte det kommercielle aspekt højere end det kunstnerisk-æstetiske, og selv om det stik modsatte gør sig gældende for kulturaktøren, har de stadig et interessefællesskab.
 • Selv om det kunstnerisk-æstetiske trumfer det kommercielle for kulturaktøren, er der stadig for enhver kulturaktør, der har ansigtet vendt mod sit publikum, et kommercielt aspekt at tage hensyn til.
 • Selv om det kommercielle trumfer det kunstnerisk-æstetiske for erhvervsaktøren, er der stadig for enhver erhvervsaktør, der gerne vil skabe et stærk brand, et kunstnerisk-æstetisk aspekt at tage hensyn til.

Selvfølgelig er det ikke enhver erhvervsaktør og enhver kulturaktør, der hverken kan eller bør indgå i det, vi kalder et CCR-partnerskab – det vil sige et partnerskab, der indgås med henblik på at efterleve principperne omkring Corporate Cultural Responsibility.

For at sikre det bedst mulige udgangspunkt, bør man således holde øje med særligt tre parametre, når man er på udkig efter en CCR-partner:

 1. Er der et stærkt værdifællesskab?
  Det er altafgørende for et velfungerende partnerskab, at der er enighed om værdierne parterne imellem. Trods de typisk vidt forskellige udgangspunkter, skal der kunne spores et fællesskab om, hvad der er vigtigt her i livet og den verden, vi lever i. Den gensidige respekt og forståelse for hinandens virke skal, med andre ord, helst være til stede helt fra begyndelsen.
 2. Er der et klart, samfundsrelevant mål?
  De stærkeste partnerskaber arbejder imod et mål, som parterne på forhånd har defineret i fællesskab – og jo større samfundsrelevans dette mål har, jo bedre. Et klart mål sikrer ikke mindst, at alle involverede arbejder i samme retning, ligesom det styrker vilkårene for at fortælle en stærk historie omkring partnerskabet. Dette er uvurderligt, når omverdenen – i rollen som publikum, forbrugere eller borgere – skal præsenteres for det.
 3. Er der nye, vigtige målgrupper, man kan nå ud til?
  En af de allerstørste styrker, som CCR-partnerskaber rummer, er muligheden for at nå ud til nye målgrupper. Der er altid en naturlig begrænsning for, hvor langt man kan nå ud på egen hånd. Men med en stærk partner kan man få adgang til et nyt publikum, nye forbrugere, nye former for presseomtale og helt nye platforme, hvorfra man kan formidle sig selv, sit virke og alt det, som partnerskabet afføder.

Er disse tre parametre på plads, er man godt på vej til at sikre fundamentet for et solidt, værdibaseret CCR-partnerskab med et markant udbytte for alle parter.

Læs meget mere om om CCR hos CCR-Instituttet.