Leder: Et nyt år med kunst og kultur

Et nyt år har taget sin begyndelse, og for dansk kunst og kulturliv bliver det et spændende og udfordrende 2018.

Blandt andet er en ny teater- og museumslov på vej, der uden tvivl vil skabe ændringer for en lang række kulturinstitutioner og deres drift, organisation og formidling.

Desuden skal der forhandles et nyt medieforlig, hvor der er lagt op til markante nedskæringer, der kan få alvorlige konsekvenser for den unikke, danske indholdsproduktion og for dansk kultur generelt.

Det betyder uden tvivl skærpede krav om en øget egenindtjening, bedre markedsføring og synlighed og en bæredygtig drift.

Altsammen områder som vi i Have Kommunikation er optaget af og brænder for at være med til at løse, fordi kunst- og kulturlivet er en vigtig præmis for et fremtidigt bæredygtigt velfærdssamfund.

I denne tid, hvor techgiganter som Facebook, Twitter og Google presser den danske kultur- og medieinfrastruktur, hvor Trumpism og fake news presser vort demokrati og værdier, er det egentligt underligt, at der ikke tales om øgede kulturbevillinger.

Måske er det, fordi forståelsen og betydningen af kunst- og kulturlivet som en integreret del af samfundet ikke rigtigt er “top-of-the-mind” hos politikerne og dele af befolkningen.

Det må der handles på nu. Det, tror vi, skal gøres via et visionært og inspirerende narrativ, de gode eksempler og en langt mere strategisk tilgang til forretningsudvikling og kommunikation samt et bedre samarbejde og partnerskab imellem det offentlige, kulturaktørerne og erhvervslivet.

Kulturlivet og kunstnerne står med enorme muligheder for at præge fremtidens digitale samfund og være med til at skabe det nye, digitale dannelsesbegreb – og både civilsamfundet og erhvervslivet behøver denne dimension.

Derfor må vi alle tage et ansvar – vi har alle et ansvar – men lad os se dette ansvar for kunsten, kulturen og den danske indholdsproduktion som en inspirerende mulighed for at udvikle samfundet, virksomheden, organisationen og det enkelte menneske.

Christian Have
Kreativ direktør og ejer
Have Kommunikation