Blog #8: Kultur ♡ Erhverv

Dyk ned i 5 inspirerende samarbejder

D. 27. november vender konferencen Vækst Med Kultur tilbage til Børsbygning, og sætter fokus på hvordan nye former for samarbejder mellem kultur- og erhvervsliv kan føre til økonomisk vækst. Målet er at udvikle en håndgribelig tilgang til kulturens åbenlyse vækstpotentiale, få sat ord på sammenhængene mellem kunst, kultur, virksomhed og samfund, og gøre konklusionerne så umiddelbart handlingsorienterede og håndgribelige som muligt. Konferencen vil byde på talrige spændende cases og oplæg fra udvalgte erhvervsledere, forskere og kulturaktører inden for området.

Som opvarmning til dette års konference kan du dykke ned i 5 inspirerende samarbejder, som blev præsenteret til sidste års Vækst Med Kultur.


Case 1: B&O’s interaktive stol og komponist/lydkunstner Henrik Sundh:

B&O ønskede at skabe en interaktiv stol, der giver et mentalt frirum ved at spille afslappende musik, der aktiveres af brugerens vejrtrækning, når man sidder i den.
Virksomheden Artbizz hjalp B&O med at blive matched med lydkunstner og komponist Henrik Sundh, en medarbejder fra musikterapi på Aalborg Universitet, og en medarbejder fra musikkonservatoriet.
På en 3-4 måneder fik holdet skabt en prototype, der var klar til at blive testet på brugere.

Kunstneren om projektet:
Henrik Sundh beretter om projektet, at det gav ham mulighed for at udforske og forbedre sig indenfor “generativ musik”. Et område som han ellers ikke ville have bevæget sig ind i, men som han sidenhen har kunnet bruge i sit personlige arbejde med musik. 

Virksomheden om projektet: Det havde stor betydning for B&O at arbejde sammen med Henrik Sundh. B&O vidste at hvis stolen skulle have en reel værdi så skulle den kunstneriske del (musikken) være af en meget høj kvalitet. Dette blev indfriet i kraft af samarbejdet med en dygtig kunstner. 

Læs mere om denne case her.


Case 2: Klitmøller Collective og dokumentarist Peter Alsted

Klitmøller Collective er et dansk modebrand, der tager udgangspunkt i geografien, kulturen og menneskene omkring Klitmøller. Klitmøller Collective indgik et samarbejde med dokumentarist Peter Alsted med det formål at skabe en dialog med deres potentielle kunder for således at styrke deres brand. Peter Alsted producerede 5 minidokumentarer under temaet “Mit Klitmøller”, der følger 4 forskellige mennesker med relation til Klitmøller samt folkene bag Klitmøller Collective.   

Kunstneren om projektet: For kunstneren bibragte projektet erfaring med at overføre de autencitets krav, han bruger i sit virke som dokumentarist til brandingfilm, samt erfaring med at få filmene til at spille sammen med en digital markedsføringsstrategi, uden at give køb på det kunstneriske høje niveau.  

Virksomheden om projektet: Målsætningen for virksomheden var at skabe større forbindelse til deres kunder ved at komme i dialog med dem. Det er lykkedes i det videoerne om klitmøller har fået over 150.000 visninger på facebook og kendskabet til brandet er steget markant. 

Læs mere om denne case her.

 

Case 3: Flying Tigers kunstneriske partnerskaber

Flying Tiger ønskede at nå ud til et større publikum på globalt niveau igennem kunstneriske designsamarbejder. Idéen bag samarbejderne var for Flying Tiger, at skabe større buzz omkring deres produkter, og for kunstnerne var det at flere mennesker blev opmærksomme på deres kunst. 

Flying Tiger inkorporerede deres strategi på 360° graders niveau, så den indgik i alle deres “touchpoints” med kunden.

Flying Tigers tiltag:

  • Lavede fysiske booklets til produkterne, der informerede om kunstnerens virke og idéen bag projektet
  • Arrangerede specielle events
  • Aktiverede egne og kunstnerens sociale medier for at skabe et massivt reach
  • Lavede konkurrencer for butikspersonalet hvor man kunne vinde signerede produkter af kunstneren
  • Lavede en massiv PR-kampagne på det

Afkast: 

  • Det aktiverede og krystalliserede Tigers værdier og aktiviteter 
  • Det skabte øget syndlighed og presseomtale
  • Det skabte en emotionel relation til kunderne 
  • Positivt afkast på organisationskulturen og virksomhedens interne værdier
  • Tigers designtilgang blev udfordret og rykket på alle leder og kanter

Læring: For at kunstneriske samarbejder bliver en succes, skal der være mere end en økonomisk idé bag projektet. Samarbejderne skal være udledt af et dybere ønske hos virksomheden om at rykke sig i en ny retning.

 

Case 4: Mercedes-Benz og Sigurd Hartkorn Plaetner

I efteråret 2015 startede Mercedes Benz Danmark, efter nogle gode samarbejder med bl.a bandet Reptile Youth, et kulturlaboratorie kaldet Prxjects (Projects). Her inviterede de unge danske kunstnere til at komme og udfordre sig selv i forbindelse med den kunstart de arbejdede indenfor. Kunstnerne blev tilbudt sparring og økonomisk rygdækning til at udvikle nye formater. Der blev både arbejdet med musik, billedkunst og litteratur. Ud af dette udsprang et samarbejde med forfatter Sigurd Hartkorn Plaetner om en podcast-serie baseret på hans bog “Noget om Vitus”, kaldet “Noget om Emma. I maj 2017 havde podcasten fået 150.000 aflytninger. 

Signe Christiani, der er markedføringsansvarlig for Mercedes Benz, peger på at én af de bærende årsager til at disse partnerskaber fungerer for dem er at både kunstner og virksomhed anskuer hinanden som ligeværdige partnere – at man skaber det som de kalder for et tillidsbaseret partnerskab. For Mercedes Benz skabes værdien af at der kreeres en ny fortælling om brandet, der kan skabe tættere relationer til gamle kunder og muligvis også række ud efter nye kunder.
Kunster Sigurd Hartkorn Plaetner nævner på sin side, at der har været en stor kreativ frihed i at projektet ikke nødvendigvis skulle tjene sig selv ind, men i stedet var sat i verden for at udfordre både publikum og kunstneren selv.  

 

Case 5: Det Kongelige Teater og Audi Danmark:

Andreas Groth Clausen, ansvarlig for eksterne partnerskaber fortalte om Det Kongelige Teaters vej til et samarbejde med den kommercielle aktør Audi Danmark. Efter møder med flere forskellige aktører blev det klart, at udfordringen hos de fleste var at skabe ægte engagement og begejstring hos deres følgere og dermed potentielle kunder.

Det Kongelige Teater lagde ud med at lave et såkaldt netværkskort, hvor de kortlagde hvilke aktører og brands deres kunder typisk interagerede med online. Her viste det sig blandt andet at Ford og Toyota var brands, der ofte blev interageret med. Dette var værdifuld viden at gå videre til Audi med, for på den måde at pege på hvorfor et så købekraftigt og kvalitetsbevidst publikum som Det Kongelige Teaters, ikke interagerede med deres brand, og hvordan man kunne få dem til det. 
Udfordringen lå naturligvis i at skabe Audi-relateret indhold, der havde den rette kunstneriske dybde og autencitet til at ramme Det Kongelige teaters publikum.

Resultatet af samarbejdet har indtil videre mundet ud i podcastserien Anekdote i tolv afsnit om Det Kongelige Teaters nye sæson. Disse blev lanceret med ordlyden om, at det nu var muligt at bringe kulturen med sig ud fra scenen, og eksempelvis gøre køreturen til og fra teatret til en kulturoplevelse i sig selv.

I følge marketingschef hos Audi Danmark, Christian Weiglin Thorn går det godt i tråd med deres ambition  om at højne kundens oplevelse af det at køre i deres bil, og for Det Kongelige Teater passer det godt ind i deres målsætning om at formidle kunsten digitalt til et større publikum.  

Vil du se case-oplæggene fra sidste år på video, kan du finde dem her.

Glæd dig til dette års udgave af Vækst Med Kultur d. 27. november, hvor du kan møde flere spændende eksempler på givende samarbejder mellem kultur og erhverv.