Vil du lære mere om sociale medier og strategisk PR i kulturlivet?

Hvordan spiller PR og sociale medier sammen? Hvordan lægger man en slagkraftig pressestrategi?

Det er nogle af spørgsmålene vi vil besvare til efterårets udgave af Have Akademi. Til september åbner Have Kommunikation dørene til to forskellige kurser, der begge beskæftiger sig med et medie- og kulturlandskab under hurtig forandring – et landskab, hvor det er blevet sværere end nogensinde at fange og fastholde offentlighedens opmærksomhed.

Kurserne foregår hhv. mandag d. 3. september og tirsdag d. 4. september på vores kontor i Hillerødsgade, og undervises af nogle af vores fremmeste eksperter indenfor strategi, PR og digital markedsføring.

Tilmelding foregår via haveakademi.dk – se mere info nedenfor:

Kursus 1: Sammenspillet mellem SoMe og PR

Mandag den 3. september kl. 9-16:

For mange kommunikationsmedarbejdere er det naturligt kun at fokusere på den mere traditionelle form for PR. For andre fremstår de sociale medier som det, der kan gøre PR helt overflødigt.

Den bedste og mest effektive kommunikationsindsats er imidlertid den, der formår at tage det bedste fra begge verdener og opbygge en synergi herimellem.

Indledningsvist sættes der fokus på storytelling som værktøj, og deltagerne hjælpes med at identificere de elementer, som vil gøre deres individuelle storytelling så stærk som muligt.

Undervisere:

Direktionsmedlem og projektleder Rasmus Navntoft & digital rådgiver Troels Kranker.

Kursus 2: Pressearbejde i kulturlivet

Tirsdag den 4. september kl. 9-16:

Ingen har uanede ressourcer til PR – og de fleste har markant færre, end de kunne ønske sig. Derfor bliver det altafgørende, at der lægges en slagkraftig pressestrategi, som sikrer, at man får de rette historier ud til de rette medier – på det rette tidspunkt.

Her spiller den definerede storytelling naturligvis en central rolle, men der ligger også en opgave i at identificere yderligere historier, som kan målrettes bestemte medier og deres fortløbende dagsordener.

At tage kontakt til journalister og redaktører er en disciplin i sig selv, og under anden halvdel af dette modul får deltagerne præsenteret de bedste og mest effektive måder at gribe den direkte pressekontakt an på. Der fokuseres både på, hvordan man pitcher sine historier, så journalisterne tænder på dem nu og her, og på, hvordan man skaber langvarige og frugtbare relationer med individuelle journalister og redaktører.

Underviser:

Direktør Michael Feder.