Cand.mag. i Æstetik og Kultur fra Aarhus Universitet. Har desuden læst suppleringsuddannelsen i Journalistisk Formidling på Danmarks Journalisthøjskole og Aarhus Universitet.

Mikkel arbejder med kommunikationsstrategier, foredrag, debatindlæg, pressemeddelelser og andre fortrinsvist skriftlige opgaver.