Kerneområder

Have Kommunikation tilbyder ydelser inden for fire kerneområder

PR

Planlægning og udførelse af mediekampagner, der sikrer synlighed på alle relevante analoge og digitale platforme.

STRATEGI

Analyse af kommunikationspotentiale, definition af storytelling og udvikling af implementerbare strategier.

EVENTS

Konceptualisering, implementering og afvikling af begivenheder, som styrker sammenhængskraften indadtil og skaber bred synlighed udadtil.

DIGITAL

Udvikling af strategier for sociale medier, online marketing og web samt produktion af indhold hertil.