En

Festivaler, events & awards

Have Kommunikation konceptualiserer, implementerer og afvikler begivenheder, som styrker sammenhængskraften indadtil og skaber bred synlighed udadtil. Ikke mindst inden for prisuddelinger er ekspertisen stor.

 

For yderligere information kontakt venligst:
Kristina Sindberg  |  kristina@have.dk  |  (+45) 24 86 01 84

Strategi & Analyse Rådgivning & Workshops