En

KVÆSTHUSMOLEN

Kvæsthusprojektet

UDFORDRINGEN

Kvæsthusmolen foran Skuespilhuset i København skal fra 2015 og frem være et udendørsrum for kulturel og kreativ aktivitet i hjertet af København. Men hvilken arrangementsprofil skal Kvæsthusmolen have? Det har Have Kommunikation hjulpet Kvæsthusselskabet med at finde ud af.

OPGAVEN

Have Kommunikation blev bedt om at udvikle tre såkaldte årshjul for Kvæsthusmolen. Hvert årshjul indeholdt følgende:

 

En oversigt over de forskellige aktiviteter, der skulle afvikles på Kvæsthusmolen i løbet af et år

 

En detaljeret beskrivelse af hver enkelt aktivitets indhold og profil

 

Et estimat over den enkelte aktivitets publikumspotentiale

 

Et estimat over aktiviteternes indtægtspotentiale, herunder indtægter fra barsalg

 

Et estimat over forventede udgifter forbundet med afviklingen af aktiviteterne

 

En overordnet arrangementsprofil

 

Et estimat over indtjeningsmulighederne i forbindelse med udleje af Kvæsthusmolen til kommercielle aktører

 

Anbefalinger til kommunikation af aktiviteterne

PROCES

Arbejdet blev udført over tre måneder, og i denne periode tog Have Kommunikation blandt andet kontakt til en lang række interessenter og formodede fremtidige aktører på Kvæsthusmolen med henblik på at sikre sig et solidt vidensgrundlag. Der blev blandt andet taget kontakt til:

 

Restauratører og folk med erfaring med barsalg

 

Aktører med erfaring med udlejning af offentlige pladser

 

Aktører med erfaring med renhold

 

Kulturelle og kreative aktører, både nye og etablerede navne fra branchen

 

Aktører inden for turisme og konferenceplanlægning

RESULTATER

Slutproduktet var en rapport på omkring 60 sider med en detaljeret beskrivelse af tre forskellige mulige arrangementsprofiler i form af tre komplette årshjul, som kunne bruges af Kvæsthusselskabet, Kulturministeriet, Det Kongelige Teater og Realdania som grundlag for det videre arbejde med at fastlægge en arrangementsprofil for Kvæsthusmolen.

KAB