En

KUNSTFORENINGEN

GL. STRAND

WORKSHOP

MÅLET

At styrke Kunsthallen Gl. Strands eksterne kommunikation på traditionelle og sociale medieplatforme med henblik på at styrke profileringen overfor brugere, publikum og samarbejdspartnere.

OPGAVER

Analysere den eksisterende kommunikation


Skabe værktøjer til at optimere synlighed i traditionelle medier og på sociale medier

PROCESSEN

Workshoppen blev indledt med en analyse af Gl. Strands eksisterende kommunikationsarbejde. Herefter blev der holdt indlæg om emner som:


●  public affairs og meningsdannerprofilering

●  særlige udfordringer i forbindelse med formidling af kunst og kultur

●  medielandskabet som det ser ud i dag

●  brug af sociale medier

RESULTAT

Workshoppen resulterede i et handlingsorienteret dokument med definition af konkrete indsatsområder, som korresponderede med Gl. Strands overordnede strategi.

Kunstforeningen Gl Strand
Kunstforeningen Gl Strand
Kunstforeningen Gl Strand
Kunstforeningen Gl Strand
Mamma Mia! Statens Kunstråd