Blog #3: Hvad er en grundfortælling? – og hvordan skaber du én for din virksomhed

Hvad er en grundfortælling?

En grundfortælling er, ganske kort fortalt, en tekst (1-3 sider), der har til formål at give en kondenseret legitimering af en organisations eksistens. Eller sagt på en anden måde: det er fortællingen om, hvorfor din organisation/projekt/virksomhed eller lignende gør en forskel for omverdenen.

Hvorfor har din organisation brug for en grundfortælling?

Der er i dag en stigende tendens til, at alle, lige fra ministerier, til styrelser til private virksomheder, skal kunne legitimere sig selv gennem kommunikation. Man skal kunne fortælle, hvad ens eksistensberettigelse er, og hvilken plads man udfylder i samfundet.

Det er her grundfortællinger bliver interessante. De fungerer som en slags identitetsafklaring af, hvem man egentlig er som projekt, person eller virksomhed og handler om, hvorfor du/I er uundværlige for andre. Det er den selvfølgelighed, der skrives frem. At hvis I ikke eksisterede, så var man nødt til at opfinde jer – det er den følelse, man skal skabe hos modtageren.

En grundfortælling giver altså et kommunikativt og strategisk ståsted eller pejlemærke, der gør dig i stand til at forklare: hvem er jeg? Eller: hvem er vi? Og hvorfor er vi egentlig sat i verden. Det lyder måske pompøst, men grundfortællingen belyser, hvorfor netop du/I gør en forskel i en større sammenhæng.

Sådan udformer du en grundfortælling i fire trin

 • Trin 1 – Vær til stede: Det ligger i navnet grundfortælling, at det er noget, der bliver skabt. At man skriver betydningen frem, som var det en roman. Det er dog vigtigt at understrege, at en grundfortælling, for at blive betydningsfuld, skal bygges på et solidt empirisk fundament, der er dybt forankret i det sted/emne den handler om.
  Derfor består første trin af grundfortællingsarbejdet i en afkodning af området/casen/organisationen. Anskaf dig en dybere fornemmelse for din case. Tal med mennesker. Fordyb dig i historik eller materiale, der allerede ligger der. Vær til stede for således at gøre fortællingen forankret i stedet.
 • Trin 2 – Få flere vinkler: Hvis du giver dig i kast med at lave en grundfortælling om din egen organisation, kan det anbefales at få hjælp til at anskue jer selv udefra. Start en dialog med nogen om jeres organisation. Det kan være svært at sidde og være en del af organisationen hos for eksempel Have Kommunikation og skulle opfinde fortællingen om sig selv – man risikerer ikke at komme op i det rette helikopterperspektiv, og risikerer hurtigt at blive for intern. Husk at fortællingens værdi netop ligger i den forskel I gør for andre udenfor jeres organisation.
 • Trin 3 – Tænk småt og stort: På dette stadie skal din research koges ned til genkommende træk og anskuelser om din case. Selvom der kan være ting, der stikker i modsatte retninger, vil der næsten altid være en rød tråd, en identitet, som kan uddrages fra den empiriske indsamling.
  Kig herefter på det samlede nedkogte billede af din research og overvej, hvordan det passer ind i nogle overordnede tendenser og dagsordener, der er operative i samfundet på det pågældende tidspunkt.
 • Trin 4 – Tænk kreativt: Hele vejen igennem grundfortællingsprocessen ligger der naturligvis det kreative, formmæssige aspekt af skabelsesprocessen. En konkretisering af hvordan denne specifikke fortælling skal gribes an. Hvordan ordlyden skal være helt præcist. Om det overhovedet skal være en tekst, eller om det ville passe bedre med en film eller måske en animation. Disse kreative overvejelser bør løbe hele vejen igennem processen fra første til sidste trin, så man møder researchen med en masse kreative idéer i hovedet både på et indholds- og på et formmæssigt plan.

Sådan bruger du din grundfortælling fremadrettet

Grundfortællingsarbejdet er et identitetsarbejde, der fremadrettet kan bruges på flere måder:

 • Til at lære sig selv bedre at kende indadtil, som virksomhed/projekt/organisation, så man bedre kan forklare interessenter, hvem man er, og hvilken betydning man har.
 • Som backbone i din kommunikation. Når du i fremtiden skal kommunikere noget, hvad enten det er på Facebook eller til en konference, så har du en ramme at gøre det indenfor. Her er det sjældent den samlede grundfortælling, der benyttes, men dele af den, som et pay-off . I vores arbejde med Aalborg Teater eksempelvis, udviklede vi pay-off’et ”Hvor vi mødes”. Dette har sidenhen vist sig at være utrolig operativt i flere forskellige dele af kommunikationen. Lige fra i forbindelse med kronikker til konceptudvikling af film til sociale medier.
 • Grundfortællingen fungerer som en form for fremtidig værktøjskasse af gode formuleringer, som du kan grave i efter behov. For enhver der har prøvet at sidde og svede over formuleringen af en god tekst, er det vist ikke nødvendigt at forklare, hvorfor sådan en værktøjskasse kan være særdeles brugbar senere hen.

Med disse ord er der ikke andet tilbage at sige end, god fornøjelse med din grundfortælling og på gensyn i næste nyhedsbrev 🙂